ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Κατάλογοι Μικροταινιών
Α. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
    Η πλοήγηση γίνεται κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά
    Τα βιβλία είναι ταξινομημένα με την ένδειξη ΒΙΒΛΙΑ.
    Όπου στην περιγραφή αναφέρεται ο κωδικός ΔΤΦ η αναζήτηση
    στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη γίνεται με αριθμό μικροταινίας
Β. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
    Η πλοήγηση γίνεται σύμφωνα με τα έτη.
    Δεν περιλαμβάνονται τα βιβλία.
Γ. ΤΟΠΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
    Η πλοήγηση γίνεται σύμφωνα με τον τόπο έκδοσης
    των εντύπων.
    Δεν περιλαμβάνονται τα βιβλία.
(Τελευταία Ενημέρωση: 29/10/2012)